News Update :

Nama-nama Bupati Indramayu dari Dulu Hingga Sekarang

Thursday, 18 September 2014

Daerah kabupaten Indramayu iku bengene arane padukhan Dharma Ayu Nagari, lan biasa disingkat dadi Dermayu. Sejarae iku, bengen mangsa padukuhan sing ana ning pinggir kali cimanuk dau dibabad, Raden Aria Wilalodra ksatria saking kadipaten Bagelen (saiki Purworejo Jawa Tengah) putrae Raden Singalodra kang mbabad alas kali cimanuk, demen karo wanoja kang arane Nyi Endang Dharma Ayu, tapi Nyi Endang Dharma gelem dadi rabine Raden Wilalodra sarate kudu ngalahaken Nyi Endang ning adu tandig kesakten ilmu kanuragan, kelorone pada saktine, kelorone emong ngalah, kelorone pengen mbuktikaken yen deweke pendekar pilih tanding, sape akhire Nyi Endang mati ning tangane Raden Wiralodra, Raden Wilalodra keduhung ning kedadean niku, lan kanggo ngelingaken Nyi Endang Dharma akhire padukuhan anyar sing durug due aran niku di arani padukhuhan Dharma Ayu Nagari. Raden Ariya Wilalodra mimpin padukuhan singawit padukuhan cilik dadi kadipaten sing gedhe lan disegani, iku uga lantaran posisi strategis Dermayu sing dadi lintasan perdagangan lan dadi dalan antara Kasultanan Caruban (Cirebon) karo kutha Batavia (Jakarta). Selama Raden Aria Wlalodra mimpin iki padukhuhan, deweke due gelar yaiku Raden Indrawijaya. Peralihan tembung "Dharma Ayu" meng "Indramayu" iku mungikin gabungan keloro tembung wau. Peresmian aran kien tanggal 7 Oktober 1527.


Nama - nama Pemimpin (Bupati) Indramayu
1. Raden Singalodra ------> (WIRALODRA I)

2. Raden Wirapati ------> (WIRALODRA II)

3. Raden Sawedi ------> (WIRALODRA III)

4. Raden Banggala ------> (WIRALODRA IV)

5. Raden Banggali ------> (WIRALODRA V)

6. Raden Samaun ------> (WIRALODRA VI)

7. Raden Krestal

8. Raden Warngali

9. Raden Wiradibrata I

10. Raden T. Suraneggala

11. Raden Dilari (Purbadi Negara I)   ------>  1900

12. Raden Rolat (Purbadi Negara II) ------> 1900 - 1917

13. Raden Sosrowardjoyo ------> 1917 - 1932

14. Raden AA. Moch. Soediono ------> 1933 - 1944

15. Dr. Raden Murdjani ------> 1944 - 1946

16. Raden Wiraatmaja ------> 1946 - 1947

17. M. I. Syafiuddin ------> 1947 - 1948

18. Raden Wachyu ------> 1949 - 1950

19. Tikol Al moch. Ichlas ------> 1950 - 1951

20. Tb. Moch. Cholil ------> 1951

21. Raden Djoko Said Prawirawidjoyo ------> 1952 - 1956

22. Raden Hasan Surya satjakusumah ------> 1956 - 1958

23. Raden Firman Ranuwidjoyo ------> 1958 - PJ

24. Entol Djunaedi Satiawiharja ------> 1958 - 1960

25. H. A. Dasuki ------> 1960 - 1965

26. M. Dirlam Sastro Mihardjo ------> 1965 - 1973

27. Raden Hadian Suria Adiningrat  ------> 1974 - 1975

28. H. A. Djahari, SH ------> 1975 - 1985

29. H. Adang Suryana ------> 1985 - 1990

30. H. Ope Mustofa ------> 1990 - 2000

31. H. Irianto MS Syafiuddin ------> 2000 - 2010

32. Hj. Anna Sopanah ------> 2010 - 2015
Share this Article on :

0 comments:

 

© Indramayu Footballokers 2010 -2011 | Published by Benny Permana | Powered by Footballokers.